Politica de confidentialitate

Accesarea site-ului Home Decoration implica acceptul utilizatorilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de S.C.Home Decoration S.R.L., societate inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 19814.  

 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, home-decorations.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului.